Klub histrorických vozidel

Horní Počernice

Aktuální informace

Poslední víkendovou sobotu v dubnu proběhne již tradičně Veterán Párty 2019.

Letos to bude v sobotu 27.4.2019 na Chvalské tvrzi v Horních Počernicích.

 


Vždy první středu v měsíci máme schůzku členů našeho sdružení. Srdečně zveme všechny zájemce více

Veterán Párty

 
 
 
 

 

Zajímavé fotografie ze všech pořádaných ročníků najdete v naší fotogalerii.

Veterán Párty 2016

V sobotu 23.4.2016 opět úspěšně proběhla VETERANPARTY 2016. Tato akce pořádaná Klubem historických vozidel Horní Počernice  ve spolupráci s Městskou částí Praha 20 a dalšími spolupracujícími organizacemi, za podpory mnoha sponzorů přilákala mnoho počerňáků strávit příjemný den na Chvalské tvrzi.

 

Na akci se sešlo 86 historických vozidel a 14 motocyklů od r.v. 1923 do r.1970. Součástí celodenního programu, provázeného živou hudbou, byla řada soutěží. Diváci se mohli zapojit do hlasování o nejhezčí vozidlo a ve slosování hlasovacích kuponů vyhrát některou z více jak 100 hodnotných cen. V této divácké soutěži zvítězil pan Jan Weitz s vozem Tatra 57Sport z r.1932. Trasa letošní jízdy historických vozidel, na které posádky plnily soutěžní úkoly, vedla do Brandýsa nad Labem a zpět. Vítězem letošní jízdy se stal pan František Martykáň s vozem Ford Mustang. V hodnocení odborné poroty o nejhodnotnější historické vozidlo zvítězil pan Lněnička Jiří s vozem Hupmobil roadster z r.1930. Zajímavou součástí akce byla přehlídka a vyhodnocení historických kostýmů z 20.-30.let minulého století, kterou velice zajímavým komentářem provázela členka klubu paní Nataša Hadačová. Vítězem soutěže historických kostýmů se stali manželé Weitzovi s oblečením ladícím s jejich Tatrou z r.1932.

Motto letošní akce bylo: PRO DOBROU VĚC MUŽEME VŠICHNI SPOLUPRACOVAT A BAVIT SE. Toto heslo se plně naplnilo. Na úspěchu akce měli velký podíl děti a zástupci místních spolků a organizací Divizna, Azylový dům, MUM a Chráněné bydlení. Ti nejen přispěli na provoz historického autobusu, ale děti namalovaly i diplomy pro účastníky a obrázky jejich vozidel, které osobně předávaly. Potvrdilo se, že i děti s různým stupněm postižení, nebo sociálního vyloučení, se mohou zapojit do těchto akcí a sami prožít den plný zážitků.

Za úspěchem akce jsou sponzoři, bez jejichž pomoci by nebylo možné akci realizovat v tomto rozsahu. Jsou to především: Česká podnikatelská pojišťovna, firmy LEKO, KOBRAS, BR-TRADE, PEKAŘSTVÍ MORAVEC, Restaurace BOWLING, EKIS, STUDIO 66, SVĚT NÁŘADÍ, Vinotéka pana Brotánka a počernický občan pan JUDr. Milan Usnul.

Závěrem je třeba poděkovat MČ Praha 20 Horní Počernice za vzornou spoluúčast a pomoc na pořádání akce a jmenovitě paní starostce Haně Moravcové, která se do organizace akce zapojila nejen jako čelný představitel naší Městské části, ale i jako organizační pracovník a pomocník ve štábu akce i v úseku občerstvení.

Poděkování patří také především všem členům klubu za obětavou práci při realizaci akce.

 

       

 

V příštím čísle Hornopočernického zpravodaje přineseme obsáhlejší reportáž a další foto. Již teď se s průběhem akce a zajímavostmi z ní můžete seznámit na stránkách našeho Klubu historických vozidel www.khv-pocernice.cz.  

Těšíme se společně s vámi již na VETERANPARTY 2017.

 

Za KHV Horní Počernice

Brunner Jan

místopředseda klubu